SOŠMaP, s.r.o. Brno

Odloučené pracoviště:
Cejl 61
602 00 Brno
Tel. mobil 778 78 50 58
sosmapbrno@email.cz

Provozní hodiny

Po     8:00 - 16:00
Út     8:00 - 16:00
St     8:00 - 16:00
Čt     8:00 - 16:00
    8:00 - 14:00

 

Počítadlo návštev   

SEO

Akce

Září

 • Upravení školního řádu s účinností 3.9.2013 s ohledem na místní a prostorové podmínky školy
 • Tvorba aktualizovaného PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠKOLY
 • Schůzka rodičů studentů 1.ročníku
 • Podepsání smlouvy s PPP Kohoutova 4, Brno
 • Doplnění smlouvy o pronájmu
 • Nová smlouva oboru práce ve stravování

Říjen

 • Připrava studentů a pedagogů na souvislosti praxi a studentů
 • Návšteva Sdružení Romů na Moravě
 • Návšteva Muzea Romské kultury
 • Přednáška o bezpečnosti sexu a plánovaném rodičovství
 • Přednáška o prevenci patologických jevů

Listopad

 • Rómské muzeum - návšteva výstav, beseda o rómském jazyce
 • Vánoční akademie - příprava
 • Brněnské Vánoce - nácvik kulturního programu
 • Přednáśka o drogách

Prosinec

 • Vánoční akademie - Bílý dům
 • Exkurze do Domu pro zdravotně postižené občany a Domu pro mentálně postižené děti a občany Tereza
 • Návšteva Domy pro matky s dětmi Zvonek
 • Brněnské Vánoce - účast studentů
 • Mikulašská besídka - účast studentů a pedagogů
 • Posezení se studenty a  učiteli v prostorách školy - vánoční večírek s rodiči

Leden

 • Rómské muzeum - beseda o rómské kultuře
 • Návšteva PdF - besedy sociální pedagogiky MU Brno
 • 7.1., 14.1.,21.1.,28.1.2013 Dny otevřených dveří
 • Praxe studentů
 • Den Holocaustu 24.1.2013 - účast studentů na pietním aktu, kulturní vystoupení
 • Bojujeme proti závislostem 

Únor

 • Praxe studentů I. a II. ročníků
 • Dny otevřených dveří
 • Seznamovací plesy školy
 • Beseda s rómskými osobnostmi
 • Organizase lyžařského zájezdu

Březen

 • Přednáška na Středisku integrace menšin zvyky, obyčeje, tradice
 • Exkurze v domech pro osoby se zdravotním postižením 
 • Dny otevřených dveří
 • Beseda s politiky města Brna
 • Fotblový turnaj středních škol

Duben

 • Beseda s policií ČR - protidrogová prevence
 • Účast studentů na Dni Romů
 • Vyhodnocení seminářů - Bojujeme proti závislostem
 • Beseda s poslancem a senátorem
 • Organizace přijímacího řízení

Květen

 • Soutěž "O nejlepšího pedagoga na škole"
 • Soutěž "O nejlepšího studenta na škole"
 • Exkurze studentů v Azalovém domě , Celní ulice Brno - prevence soc. patologických jevů
 • ŠVP
 • Právní semináře pro studenty I. a II. ročníků IQ Roma servis
 • Doučování žáků IQ Roma servis
 • spolupráce s FAROU BRNO

Červen

 • Návšteva Azylového domu pro děti 15.-18. let a 18.-26. let. Víděňská ulice Brno - prevence soc. patologických jevů
 • Fotbalový turnaj studentů SOŠ MaP o pohár ředitele školy
 • Návšteva památníku - Lety u Písku
 • Návšteva Prahy
 • Účast na slavnostním vyřazení maturantů denního a dálkového studia