SOŠMaP, s.r.o. Brno

Odloučené pracoviště:
Cejl 61
602 00 Brno
Tel. mobil 778 78 50 58
sosmapbrno@email.cz

Provozní hodiny

Po     8:00 - 16:00
Út     8:00 - 16:00
St     8:00 - 16:00
Čt     8:00 - 16:00
    8:00 - 14:00

 

Počítadlo návštev   

SEO

Studijní obory

Pobočka Brno Vám nabízí tyto studijní obory:

75-41-M/01 
SOCIÁLNÍ ČINNOST


profil studia:
 

Cílem vzdělávacího programu je připravit specializované
pracovníky pro řešení lokálních otázek postavení a života
etnických minorit a pro sociální pomoc jejím členum, a to jak
na úrovni orgánu státní správy a samosprávy s územní působností,
tak v různých organizacích a sdruženích veřejnoprávního
i soukromoprávního charakteru. Studijní zameření je určeno
zejména pro žáky pocházející z romské komunity, kteří chtějí získat
úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou
a pracovat v oblasti sociální pomoci romským komunitám
i jednotlivcum, nevylučuje se však studium i jiných zájemců.

                                                  

  
65-42-M/01
HOTELNICTVÍ
 

 profil studia:

Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníku pro širokou oblast služeb hotelnictví a cestovního ruchu. Absolventi budou vykonávat odborné činosti provozní, obchodně-podnikatelské a řídící v nejrůznejších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak z hlediska zaměstnaneckého a podnikatelského. Z uvedeného cíle vzdělávání vychází celkové pojetí vzdělávacího programu, jehož charakteristickým znakem je široká struktura všeobecného a odborného vzdělávání s důrazem na rozvíjení obecně použitelných klíčových kompetencí.
 
 

Dále je možno studovat denní učební obory zakončené výučním listem:
 
  •     65-51-E/02 práce ve stravování
  •     75-41-M/012 Pečovatelské služby